Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Egne indtægter

EU's egne indtægter er de primære indtægtskilder i EU's budget. De årlige udgifter må ikke overstige indtægterne (dvs. at EU har et balanceret budget).

De egne indtægter opdeles i tre typer:

  • traditionelle: De består primært af toldafgifter på import til EU og sukkerafgifter. Landene tilbageholder 25 % af de afgifter, der opkræves, for at dække udgifterne til opkrævning
  • af merværdiafgift (moms): Hvert EU-land overfører 0,3 % af landets moms til EU
  • af bruttonationalindkomsten (BNI): Hvert EU-land overfører en ensartet procentdel af landets BNI til EU. Procentdelen tilpasses, således at de samlede indtægter svarer til det aftalte udgiftsniveau. Dette er EU's største indtægtskilde.

Der har været indført korrektionsmekanismer for at korrigere, hvad der blev anset for overdrevne bidrag fra visse lande, f.eks. Det Forende Kongerige, Nederlandene, Sverige og Tyskland.

I 2014 vedtog Rådet en ny afgørelse om egne indtægter, der indførte nogle ændringer, navnligt hvad angår korrektionsmekanismen, for perioden 2014-2020. Den træder først i kraft, når EU-landene har ratificeret den, men de nye bestemmelser skal anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2014.

Der blev også oprettet en ekspertgruppe om egne indtægter i 2014, der skulle foreslå forbedringer af systemet.