Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Constructieve onthouding (positieve onthouding)

Over het algemeen worden alle besluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU met eenparigheid van stemmen genomen. In bepaalde gevallen kan een EU-land ervoor kiezen zich over een bepaalde actie van stemming te onthouden zonder deze tegen te houden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de EU voorstelt acties van een niet-EU-land te veroordelen.

Zoals in artikel 31 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) wordt bepaald, mag het land dat zich constructief onthoudt zijn onthouding toelichten door een formele verklaring af te leggen. In dat geval is het land niet verplicht het besluit toe te passen, doch aanvaardt het wel dat het besluit de Unie bindt.