Úradný vestník Európskej únie

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 

Priamy prístup k úradnému vestníku

Prístup podľa roka

 • Jan
 • Feb
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec
 • Všetky

Aktuálne vydania

 1

Výsledky 1 - 26 z 26

DátumL (právne predpisy)C (informácie a oznámenia)
23/05/2017L134C162 C162A C163
22/05/2017L133C161
20/05/2017L131 L132C160
19/05/2017L128 L128I L129 L130C157 C158 C159
18/05/2017L125 L126 L127C155 C156
17/05/2017L124C154
16/05/2017L123C152 C153

 1

Výsledky 1 - 26 z 26

Úradný vestník Európskej únie (ú. v.) je hlavným zdrojom obsahu portálu EUR-Lex. Vychádza vo všetkých úradných jazykoch EÚ každý deň od utorka do soboty. Úradný vestník má dve série:

 • L (právne predpisy)
 • C (informácie a oznámenia).

  Séria C je doplnená o sériu CA (napr. C019A), ktorá má rovnaké číslo ako séria C vydaná v ten istý deň. Obsahuje napríklad výzvy na vyjadrenie záujmu alebo oznámenia o voľných pracovných miestach. Séria CA môže vyjsť v jednom, niekoľkých alebo vo všetkých úradných jazykoch.

  Od 1. januára 2016 sa začali používať nové série LI a CI, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu v prípade zmeny plánovaného obsahu úradného vestníka. Nové série boli prvýkrát použité 16. januára 2016 (L011I, C015I).

Od 1. januára 2015 je číslovanie právnych aktov EÚ zmenené. Viac informácií o novom spôsobe číslovania.

Formáty

Tento portál obsahuje elektronické vydania všetkých úradných vestníkov od ich prvého vydania.

Od 1. júla 2013 sa elektronické vydanie Úradného vestníka považuje za autentické a právne záväzné. Viac informácií o úradnom vestníku v elektronickej forme.

Na stránke kníhkupectva EU Bookshop si však naďalej môžete kúpiť neautentické tlačené verzie úradného vestníka.

Štruktúra úradného vestníka: pdf