EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

IŠSTOJIMO SĄLYGA

Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatyta savanoriško ir vienašališko šalies išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) tvarka.

ES šalis, pageidaujanti išstoti iš ES, apie šį savo ketinimą praneša Europos Vadovų Tarybai. Tuomet Europos Vadovų Taryba pateikia susitarimo, nustatančio tos šalies išstojimo priemones, sudarymo gaires.

Gavusi Europos Parlamento pritarimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma sudaro šį susitarimą ES vardu.

ES sutartys nustojamos taikyti šiai šaliai nuo susitarimo įsigaliojimo dienos arba per dvejus metus nuo pranešimo apie išstojimą. Europos Vadovų Taryba gali priimti sprendimą šį laikotarpį pratęsti.

Bet kuri iš ES išstojusi šalis gali vėl prašyti priimti ją į Sąjungą. Tokiam prašymui taikoma nustatyta stojimo tvarka.

TAIP PAT ŽR.