Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Variabel geometri

Ett Europa med variabel geometri avser idén om en metod för differentierad integration i Europeiska unionen. Med detta begrepp uppmärksammar man att det kan finnas ofrånkomliga skillnader mellan länder, särskilt med tanke på att antalet EU-medlemmar nästan fördubblats på mindre än tio år, och att det bör finnas sätt att lösa sådana dödlägen.

Detta innebär att grupper av länder som vill uppnå ett visst mål ska få göra det, medan de som motsätter sig det får avvakta.