Glac Ná glac

EUR-Lex Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

Gluais achoimrí

Gluais achoimrí

AONTOILÍOCHT

Baineann an téarma “aontoilíocht” leis an gceanglas a chuirtear ar Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh (AE) bheith ar chomhaontú lena chéile, nuair a bhuaileann siad leis an gComhairle, sular féidir glacadh le togra.

Faoin Ionstraim Eorpach Aonair, arna síniú sa bhliain 1986, leasaíodh Conradh na Róimhe chun fuinneamh nua a thabhairt don lánpháirtíocht Eorpach agus chun an margadh inmheánach a chríochnú. Faoin ionstraim sin, laghdaíodh líon na réimsí beartais ina raibh gá leis an aontoilíocht chun glacadh le reachtaíocht.

Faoin leasú is déanaí ar na conarthaí, ar a dtugtar Conradh Liospóin, a cuireadh i bhfeidhm sa bhliain 2009, méadaíodh líon na réimsí lena mbaineann vótáil trí thromlach cáilithe sa Chomhairle.

Mar sin féin, tá feidhm ag an vótáil aontoilíochta go fóill maidir le líon teoranta beartas a mheastar gur beartais chonspóideacha iad: cánachas, slándáil nó cosaint shóisialta, aontachas tíortha nua leis an Aontas Eorpach, an comhbheartas eachtrach agus slándála agus an comhar póilíneachta oibríochtúil idir Ballstáit AE.

FÉACH FOSTA