EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Tiivistelmien sanasto

RAKENNE- JA INVESTOINTIRAHASTOT

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) varoilla tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä toteutetaan Euroopan unionin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomiseksi. Ne kattavat investoinnit vuosina 2014–2020.

Rahastoja on viisi:

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • koheesiorahasto
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

EU:n koheesiopolitiikkaan kuuluu kolme rahastoa: EAKR, ESR ja koheesiorahasto. Kaikki EU:n alueet voivat hakea EAKR:n ja ESR:n rahoitusta, mutta ainoastaan vähemmät kehittyneet alueet ovat oikeutettuja koheesiorahaston tukeen. EU:n koheesiopolitiikan alainen tuki kaudelle 2014–2020 on 351,8 miljardia euroa.

Kaksi muuta rahastoa, maaseuturahasto (osana yhteistä maatalouspolitiikkaa, 85 miljardia euroa) ja EMKR (osana yhteistä kalastuspolitiikkaa, 6,5 miljardia euroa), on suunnattu erityisesti maatalous- ja merialueiden tarpeisiin.

Näiden rahastojen varoja täydennetään Euroopan strategisten investointien rahastolla, joka julkistettiin marraskuussa 2014.

Kaikki edellä mainitut rahastot pyrkivät EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteeseen, josta on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa.

KS. MYÖS