Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Sanasto

YHTEISVASTUULAUSEKE

Yhteisvastuulauseke, joka esitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklassa, tarjoaa EU:lle ja EU-maille mahdollisuuden

  • osallistua yhteistoimintaan
  • estää terrorismin uhkaa EU-maan alueella tai
  • auttaa toista EU-maata, joka on joutunut luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi.

Lauseke pantiin täytäntöön suunnitelmien mukaisesti Madridissa maaliskuussa 2004 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen.

Vuonna 2014 EU teki päätöksen, jossa määritetään yhteisvastuulausekkeen säännöt ja menettelytavat. Sen avulla varmistetaan, että kaikki yhdessä työskentelevät kansallisen ja EU-tason osapuolet reagoivat ripeästi, tehokkaasti ja yhdenmukaisesti terroristihyökkäysten tai luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden sattuessa.

Vuonna 2002 perustettu Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) on väline, jolla rahoitetaan pelastuspalvelualan toimintaa. Vuonna 2014 hyväksytyillä uusilla säännöillä työmenetelmiä on yksinkertaistettu ja tukikelpoisuusedellytyksiä selkeytetty sekä laajennettu kattamaan kuivuuden.

KS. MYÖS