EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Glosariusz streszczeń

Glosariusz streszczeń

PAŃSTWO PRAWA

Zgodnie z artykułem 2 Traktatu o Unii Europejskiej jedną z podstawowych wartości UE jest poszanowanie praworządności. Zgodnie z tą ideą zarówno sama UE, jak i wszystkie kraje UE podlegają prawodawstwu (kodeksy i procesy prawne) przyjmowanemu zgodnie z ustanowionymi procedurami, nie zaś wedle uznania lub na podstawie indywidualnych decyzji.

Poszanowanie państwa prawa, obok wymogu funkcjonującej demokracji i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, jest jednym z kryteriów politycznych, które muszą zostać spełnione przez kraje chcące przystąpić do UE.

Komisja Europejska stwierdziła, że wymagane jest narzędzie na szczeblu UE służące do przeciwdziałania zagrożeniom systemowym dla państwa prawa w krajach UE — w tym celu przyjęła ona w 2014 r. „ramy praworządności”. W przypadku naruszenia prawa UE uruchamiana jest procedura określona artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. W skrajnych przypadkach, gdy nieprzestrzeganie wartości UE przez dany kraj UE jest poważne i trwałe, może dojść do zawieszenia prawa głosu takiego kraju.

ZOBACZ TEŻ: