EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

KVALIFICERAD MAJORITET

Kvalificerad majoritet är det antal röster som krävs i rådet för att ett beslut ska antas när frågor diskuteras på grundval av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet beslutar rådet med kvalificerad majoritet, i medbeslutande med Europaparlamentet.

Den 1 november 2014 infördes ett nytt förfarande för omröstning med kvalificerad majoritet genom regeln om ”dubbel majoritet”. När rådet röstar om ett förslag från kommissionen eller EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik innebär detta att kvalificerad majoritet uppnås om följande två villkor är uppfyllda:

  • 55 procent av EU-länderna röstar för förslaget, dvs. 16 av 28.
  • Dessa länder företräder minst 65 procent av EU:s sammanlagda befolkning.

När rådet röstar om ett förslag som inte kommer från kommissionen eller den höga representanten ska ett beslut antas om följande två villkor är uppfyllda:

  • 72 procent av EU-länderna röstar för förslaget.
  • Dessa länder företräder minst 65 procent av EU:s sammanlagda befolkning.

Fram till den 31 mars 2017 kan varje EU-land begära att ett beslut fattas enligt de regler som var i kraft fram till den 1 november 2014 (dvs. de regler som anges i Nicefördraget).

SE ÄVEN: