EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Kopsavilkumu glosārijs

Kopsavilkumu glosārijs

KVALIFICĒTS BALSU VAIRĀKUMS

Kvalificēts balsu vairākums ir lēmuma pieņemšanai vajadzīgais balsu skaits Padomē, kad par jautājumiem spriež, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 16. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. pantu. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu kopā ar Parlamentu.

2014. gada 1. novembrī tika ieviesta jauna kvalificēta vairākuma balsošanas procedūra - “dubultais balsu vairākums”. Šajā gadījumā, kad Padome balso par Komisijas vai ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu, kvalificētam balsu vairākumam ir divi nosacījumi:

  • par balso 55 % ES valstu, t. i., 16 no 28 valstīm;
  • priekšlikumu atbalsta valstis, kas veido vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Kad Padome balso par priekšlikumu, ko nav iesniegusi Komisija vai ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, lēmums ir pieņemts, ja:

  • par balso 72 % ES valstu un
  • tās veido vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Līdz 2017. gada 31. martam jebkura ES valsts var pieprasīt, lai lēmums tiktu pieņemts saskaņā ar noteikumiem, kas bija spēkā pirms 2014. gada 1. novembra (t. i., saskaņā ar Nicas līguma noteikumiem).

SKATĪT ARĪ