EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Sanasto

MÄÄRÄENEMMISTÖ

Määräenemmistöllä tarkoitetaan niiden puoltavien äänten määrää, jotka tarvitaan päätöksen tekemiseksi neuvostossa silloin, kun asia käsitellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan mukaan. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa.

Marraskuun 1. päivänä 2014 otettiin käyttöön uusi määräenemmistöpäätöksiä koskeva äänestysmenettely, ”kaksinkertainen enemmistö”. Kun neuvosto äänestää komission tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, määräenemmistö saavutetaan, jos kaksi ehtoa täyttyy:

  • 55 prosenttia EU-maista äänestää puolesta eli 16 maata 28:sta.
  • ehdotusta kannattavat maat edustavat vähintään 65 prosenttia koko EU:n väestöstä.

Kun neuvosto äänestää ehdotuksesta, jota ei ole tehnyt komissio tai korkea edustaja, päätös hyväksytään, jos

  • 72 prosenttia EU-maista äänestää puolesta ja
  • ne edustavat vähintään 65 prosenttia EU:n väestöstä.

Maaliskuun 31. päivään 2017 saakka mikä tahansa EU-maa voi pyytää, että päätös tehdään ennen 1. marraskuuta 2014 voimassa olleiden sääntöjen mukaan (eli Nizzan sopimuksessa määriteltyjen sääntöjen mukaan).

KS. MYÖS