EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Ordliste til resuméer

KVALIFICERET FLERTAL

Et kvalificeret flertal er det antal stemmer, der skal opnås i Rådet, for at en beslutning kan vedtages i sager, der hører ind under artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 238 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Under den almindelige lovgivningsprocedure træffer Rådet afgørelse ved kvalificeret flertal og i fællesskab med Europa-Parlamentet.

Den 1. november 2014 blev der indført en ny procedure for kvalificeret flertal, reglen om »dobbelt flertal«. Når Rådet stemmer om et forslag fra Kommissionen eller EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, opnås der under denne regel kvalificeret flertal, hvis to betingelser er opfyldt:

  • 55 % af EU-landene stemmer for, dvs. 16 ud af 28.
  • Forslaget støttes af lande, der repræsenterer mindst 65 % af EU´s samlede befolkning.

Når Rådet stemmer om et forslag, der ikke kommer fra Kommissionen eller den højtstående repræsentant, bliver en afgørelse vedtaget, hvis:

  • 72 % af EU-landene stemmer for, og
  • de repræsenterer mindst 65 % af EU´s befolkning.

Indtil den 31. marts 2017 kan ethvert EU-land anmode om, at en beslutning vedtages i henhold til de regler, der var gældende før den 1. november 2014 (dvs. i henhold til de regler, der er fastlagt i Nicetraktaten).

SE DESUDEN