EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

POLISSAMARBETE OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

Polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet ingår i samarbetet kring frihet, säkerhet och rättvisa, och dess syfte är att se till att säkerheten för medborgarna i Europeiska unionen (EU) ligger på en hög nivå, genom att förebygga och bekämpa brott, rasism och främlingsfientlighet. Samarbetet tas upp i avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kapitel I, IV och V).

EU:s polissamarbete och straffrättsliga samarbete bedrivs på tre sätt:

  • Samarbete mellan ländernas polismyndigheter.
  • Samarbete mellan ländernas förvaltningar (i synnerhet tullmyndigheterna).
  • Samarbete mellan ländernas rättsliga myndigheter.

Samarbetet införs med hjälp av EU-organ som Eurojust, Europol och det europeiska straffrättsliga nätverket.

Det straffrättsliga samarbetet bedrivs huvudsakligen genom en mekanism som kallas ömsesidigt erkännande av domar och rättsligt förfarande (t.ex. gällande kvarhållande och förflyttning av fångar, den europeiska arresteringsordern, den europeiska utredningsordern, konfiskering och frysning av tillgångar samt bötesstraff).

SE ÄVEN: