EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

POLICIJOS IR TEISMŲ BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (LSTE) policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslas yra užtikrinti aukšto lygio Europos Sąjungos (ES) piliečių saugumą, užkertant kelią nusikalstamumui, rasizmui ir ksenofobijai bei su jais kovojant. Apie tai rašoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V dalyje (I, IV ir V skyriuose).

ES policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose pasireiškia trimis formomis:

  • nacionalinių policijos pajėgų bendradarbiavimu;
  • nacionalinių administracijų (visų pirma, muitinių) bendradarbiavimu;
  • nacionalinių teisminių institucijų bendradarbiavimu.

Bendradarbiavimas įgyvendinamas su ES agentūrų, kaip antai Eurojusto, Europolo ir Europos teisminio tinklo, pagalba.

Teismų bendradarbiavimas daugiausia vykdomas taikant mechanizmą, vadinamą nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimu (pvz., kalinių suėmimo ir perdavimo, Europos arešto orderio, Europos tyrimo tvarkos, lėšų konfiskavimo ir įšaldymo bei finansinių nuobaudų srityse).

TAIP PAT ŽR.