EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Sanasto

POLIISIYHTEISTYÖ JA OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSASIOISSA

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa Euroopan unionin (EU) kansalaisten korkea turvallisuustaso ehkäisemällä ja torjumalla rikollisuutta, rasismia ja muukalaisvihaa. Tätä alaa käsitellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osastossa (I, IV ja V luku).

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • kansallisten poliisiviranomaisten välinen yhteistyö,
  • kansallisten hallintoviranomaisten (erityisesti tulliviranomaisten) välinen yhteistyö,
  • kansallisten oikeusviranomaisten välinen yhteistyö.

Yhteistyö toteutetaan Euroopan unionin virastojen kuten Eurojustin, Europolin ja Euroopan oikeudellisen verkoston avustuksella.

Oikeudellinen yhteistyö toteutuu erityisesti tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen mekanismin välityksellä (esimerkiksi seuraavilla aloilla: vankien vangittuna pitäminen ja siirtäminen, eurooppalainen pidätysmääräys, eurooppalainen tutkintamääräys, omaisuuden takavarikoiminen ja jäädyttäminen ja sakkorangaistukset).

KS. MYÖS