EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

VEČLETNI FINANČNI OKVIR

Večletni finančni okvir EU določa letne omejitve izdatkov, ki se lahko porabijo na različnih področjih politik. Sedanji okvir poteka v obdobju 2021–2027.

Večletni finančni okviri EU se sprejemajo za večletna obdobja (ponavadi za sedem let, kot v sedanjem primeru). Zagotavljajo, da ostaja poraba sredstev EU predvidljiva in v dogovorjenih mejah. Omogočajo EU, da načrtuje porabo sredstev srednjeročno, namesto iz leta v leto, kar zagotavlja učinkovitejše politike in porabo. To je pomembno tako za EU kot za upravičence do denarnih sredstev.

Večletni finančni okviri opredeljujejo tudi prožne mehanizme, ki omogočajo dodatno porabo v izjemnih primerih, kot so naravne nesreče.

Večletni finančni okvir je izraz prednostnih političnih nalog EU in tudi orodje za načrtovanje proračuna. Letni proračun EU mora spoštovati omejitve, dogovorjene v večletnem finančnem okviru.

Večletni finančni okvir predlaga Evropska komisija, o njem pa nato potekajo razprave v Svetu Evropske unije in v Evropskem parlamentu. Za njegovo potrditev je potrebno soglasje Parlamenta in Sveta.

Večletnem finančnim načrtom se priloži sporazum med institucijami EU glede izvajanja proračunske discipline in sodelovanja pri proračunskih zadevah.

GLEJ TUDI