Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge er den proces, hvor kriminelle skjuler den ulovlige oprindelse af deres økonomiske udbytte eller indtægt.

EU arbejder på at forebygge misbrug af det finansielle system og på at forbedre samarbejdet mellem EU-landene for at bekæmpe hvidvaskning. Foranstaltningerne er reguleret af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF):

  • under afsnit VII (tilnærmelse af lovgivningerne om det indre marked): Med oprettelsen af det indre marked blev reglerne gennemført via EU for effektivt at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Pengestrømme bliver reguleret for at sikre, at transaktioner kan spores og overvåges fuldstændigt. Finansielle og ikke-finansielle operatører skal også identificere deres kunder (herunder de egentlige ejere af virksomheder og truster), overvåge transaktioner og indberette enhver mistanke om hvidvaskning af penge til finansielle efterretningsenheder
  • under afsnit V (politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager): Her er fokus på at definere lovovertrædelser og på at styrke den gensidige bistand.

EU's regler om økonomisk kriminalitet er for det meste baseret på internationale standarder, der er vedtaget af Den Finansielle Aktionsgruppe. Forslag, der blev stillet i 2013, havde til formål at opdatere og forbedre eksisterende regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og oplysninger i forbindelse med overførsel af midler.