EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Glosar sažetaka zakonodavstva

Glosar sažetaka zakonodavstva

PRAVOSUDNA SURADNJA U GRAĐANSKIM PITANJIMA

Na istinskom europskom pravosudnom području, pojedinci i poslovni subjekti trebali bi imati slobodu u potpunosti koristiti svoja prava. Glavni cilj pravosudne suradnje u građanskim pitanjima jest poboljšati suradnju između tijela država EU-a kako bi se uklonile sve zapreke koje su posljedica neusklađenosti različitih pravosudnih i upravnih sustava (uzajamno priznavanje i provođenje stranih presuda, pristup pravdi i usklađenje nacionalnih zakonodavstava).

Ugovor iz Maastrichta 1993. je godine uključio pravosudnu suradnju u građanskim pitanjima u svoju glavu VI. Ugovor iz Amsterdama premjestio je pravosudnu suradnju u građanskim pitanjima u glavu IV. Ugovora o EZ-u (članak 65.), približivši je na taj način Zajednici i uključivši je u područje sloboda, sigurnosti i pravde (AFSJ).

Sastanak Europskog vijeća u Tampereu (listopad 1999. godine) učinio je načelo uzajamnog priznavanja presuda jednim od glavnih oslonaca pravosudne suradnje i u građanskim i u kaznenim pitanjima unutar EU-a.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona u prosincu 2009. godine pravosudna suradnja u građanskim pitanjima premještena je u glavu V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zajedno sa svim drugim aspektima područja sloboda, sigurnosti i pravde. Otada se odluke na tom području donose u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, osim pitanja koja se odnose na obiteljsko pravo.

Europska komisija predstavila je 1994. godine komunikaciju kojom se utvrđuju politički prioriteti kojima će se dati prednost kako bi se ostvario daljnji napredak prema potpuno funkcionalnom zajedničkom europskom području pravosuđa usmjerenom ka povjerenju, mobilnosti i rastu do 2020. godine.

POGLEDAJTE I