Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

INITIATIVRÄTT

För att fullt ut kunna spela sin roll som väktare av fördragen och representera allmänhetens intresse har kommissionen fått en initiativrätt, som ger den befogenhet att lägga fram förslag i frågor som behandlas i fördraget, antingen för att detta uttryckligen fastställs i fördraget eller för att kommissionen anser det nödvändigt.

Rådet och Europaparlamentet kan även be kommissionen att utforma förslag om de finner detta nödvändigt.

Sedan april 2012 kan EU-medborgare, tack vare det europeiska medborgarinitiativet, uppmana kommissionen att utforma förslag. Minst 1 miljon underskrifter från personer från minst 7 av EU:s 28 länder krävs för att ett medborgarinitiativ ska gå igenom.

I vissa fall är det fortfarande möjligt för EU-länder att föra fram initiativ.

SE ÄVEN: