EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

HUMANITÄRT BISTÅND

Europeiska unionen och de 28 EU-länderna (1) är för närvarande den största givaren av humanitärt bistånd i världen.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) syftar till att rädda och bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande och värna om integriteten och värdigheten för befolkningsgrupper utanför EU som drabbats av naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människan. Dess mandat omfattar även riskreducering och katastrofberedskap.

Echos åtgärder är behovsbaserade och genomförs i enlighet med internationell rätt och de internationella humanitära principerna (humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende) som finns inskrivna i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd. EU-finansierat stöd genomförs i partnerskap med internationella organisationer (t.ex. FN-organ eller den internationella delen av Röda Korset, Röda Halvmånen), humanitära icke-statliga organisationer eller fackorgan i EU-länderna. Stödet omfattar mat och näring, tak över huvudet, hälsa, vatten och sanitet.

Artikel 214 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt lade grunden för en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd, vilket ger möjligheter för volontärer att engagera sig i det humanitära biståndet.

SE ÄVEN:(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).