EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Kopsavilkumu glosārijs

Kopsavilkumu glosārijs

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

Eiropas Savienība un 28 ES valstis ir (1) pasaulē galvenās humānās palīdzības sniedzējas.

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (ECHO) mērķis ir glābt un sargāt dzīvību, novērst un atvieglot cilvēku ciešanas un saglabāt integritāti un cieņu ārpus ES dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kurus skārušas dabas katastrofas un cilvēku radītas krīzes. Tā pilnvarās ietilpst arī risku mazināšana un sagatavotības katastrofām nodrošināšana.

ECHO darbības ir balstītas uz vajadzībām un tiek veiktas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un starptautiskajiem humānās palīdzības principiem (ievērojot cilvēcīgumu, objektivitāti, neitralitāti un neatkarību), kas ir iestrādāti Eiropas konsensā par humāno palīdzību. ES finansēta palīdzība tiek sniegta, sadarbojoties ar starptautiskām organizācijām (tādām kā Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūras vai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības starptautiskie dalībnieki), ES valstu humānās palīdzības nevalstiskām organizācijām vai specializētajām aģentūrām. Palīdzība attiecas uz tādām jomām kā uzturs, patvērums, veselība, ūdens un sanitārija.

Ar Līguma par ES darbību 214. pantu ir izveidots tiesiskais pamats Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusam, kas nodrošina iespēju brīvprātīgajiem iesaistīties humānās palīdzības sniegšanā.

SKATĪT ARĪ(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).