EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Glosszárium az összefoglalókhoz

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az Európai Unió és a 28 uniós ország a világ első számú humanitárius támogató finanszírozója.

Az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságának (ECHO) célja az emberélet megmentése és megóvása, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, valamint az Unión kívül természeti katasztrófák és ember által előidézett válságok által érintett lakosság testi épségének és méltóságának megőrzése. Megbízatása a kockázatcsökkentést és a katasztrófákra való felkészültséget is magában foglalja.

Az ECHO intézkedései a szükségleteken alapulnak, és azokat a nemzetközi joggal, valamint a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus által is elismert nemzetközi humanitárius elvekkel (emberség, pártatlanság, semlegesség és függetlenség) összhangban hajtják végre. Az Unió által finanszírozott segítségnyújtás lebonyolítása nemzetközi szervezetekkel (köztük az ENSZ ügynökségeivel és a Vöröskereszt-Vörös Félhold mozgalom nemzetközi egységével), nem kormányzati humanitárius szervezetekkel vagy az uniós országok szakosodott ügynökségeivel együttműködésben történik. A segélyek célja többek között az élelmiszer és élelmezés biztosítása, menedékhelyek építése, egészségügyi ellátás, vízellátás és a higiéniás körülmények javítása.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 214. cikke biztosította a jogalapot az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásához, amely önkénteseknek kínál lehetőséget a humanitárius segítségnyújtásban való részvételre.

LÁSD MÉG: