Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Humanitaarinen apu

Euroopan unioni ja 28 EU-maata ovat maailman suurin humanitaarisen avun antaja.

Euroopan komission humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) tavoitteena on pelastaa ja suojella ihmishenkiä, vähentää ja ehkäistä kärsimystä sekä suojella luonnonkatastrofeista ja ihmisten aiheuttamista kriiseistä kärsivien EU:n ulkopuolisten väestöryhmien koskemattomuutta ja ihmisarvoa. Sen toimivaltaan kuuluvat myös riskien vähentäminen ja katastrofivalmiudet.

ECHOn toiminta on tarveperusteista, ja se toimii kansainvälisen oikeuden sekä kansainvälisten humanitaaristen periaatteiden (humaanisuus, puolueettomuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus) mukaisesti, jotka sisältyvät eurooppalaiseen konsensukseen humanitaarisesta avusta. EU:n rahoittama apu toteutetaan kumppanuuksina kansainvälisten järjestöjen (kuten Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt tai Punainen Risti/Punainen Puolikuu), humanitaaristen kansalaisjärjestöjen tai EU-maiden erityisvirastojen kanssa. Apu kattaa elintarvikkeet ja ravinnon, suojat, terveydenhuollon, veden ja sanitaation.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artikla loi perustan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoille, jotka tarjoavat vapaaehtoisille mahdollisuuksia osallistua humanitaariseen apuun.