Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Γλωσσάριο σύνοψης

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 28 χώρες της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη διάσωση και τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των πληθυσμών σε τρίτες χώρες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις. Επίσης είναι αρμόδια για θέματα μετριασμού των κινδύνων και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών.

Οι επιχειρήσεις της ECHO οργανώνονται στη βάση των αναγκών και διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές (ανθρωπισμός, αμεροληψία, ουδετερότητα και ανεξαρτησία) που διατυπώνονται στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ παρεμβάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διεξάγονται σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (όπως οι ειδικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου), ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εξειδικευμένους οργανισμούς των χωρών της ΕΕ. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας καλύπτει τομείς όπως τα τρόφιμα και τη διατροφή, στέγη, υγεία, ύδρευση και αποχέτευση.

Το άρθρο 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο παρέχει σε εθελοντές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.