EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK

Befattningen som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik inrättades genom Amsterdamfördraget   och innehades till att börja med av Javier Solana, generalsekreterare i Europeiska rådet. Genom Lissabonfördraget slogs befattningen samman med kommissionsledamoten för yttre förbindelser och för perioden 2014-2020 utsågs Federica Mogherini som den höga representantenHon efterträder Catherine Ashton som innehade befattningen 2009-2014.

Den höga representanten lederutrikespolitiken och den gemensamma säkerhetspolitiken, inklusive den gemensamma säkerhetsförsvarspolitiken, är ordförande för utrikesrådet och är en av Europeiska kommissionens vice ordföranden. Befattningshavaren garanterar att EU:s yttre åtgärder är konsistenta och ansvarar även för att kommissionens befintliga uppgifter när det gäller yttre relationer utförs och för att samorda andra delar av EU:s yttre åtgärder.

Den höga representanten utses av det europeiska rådet genom kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande för en mandatperiod på fem år.

I utförandet av sitt uppdrag lutar sig den höga representanten mot den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Denna avdelning samarbetar med EU-ländernas diplomattjänster. Den består av tjänstemän och ombud från EUsamt utsänd personal från de nationella diplomattjänsterna.

SE ÄVEN: