EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Kopsavilkumu glosārijs

Kopsavilkumu glosārijs

SAVIENĪBAS AUGSTAIS PĀRSTĀVIS ĀRLIETĀS UN DROŠĪBAS POLITIKAS JAUTĀJUMOS

Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās amats sākotnēji tika izveidots ar Amsterdamas līgumu. Pirmais šajā amatā stājās Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs Javier Solana. Lisabonas līgumā tika saglabāti Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos amata pienākumi. Laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam šajā amatā tika iecelta Federica Mogherini. Viņa turpinās Catherine Ashton darbu, kura bija Augstā pārstāve no 2009. gada līdz 2014. gadam.

Augstais pārstāvis vada kopējo ārpolitiku un drošības politiku, tostarp kopējo drošības un aizsardzības politiku, ir Ārlietu padomes priekšsēdētājs un viens no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem. Augstais pārstāvis nodrošina ES ārējās darbības saskaņotību. Komisijā pārstāvis ir atbildīgs par tam noteiktajiem pienākumiem ārlietās, kā arī citu ES ārējās darbības aspektu koordinēšanu.

Augsto pārstāvi uz 5 gadiem ar kvalificētu balsu vairākumu un Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu ieceļ Eiropadome.

Augsto pārstāvi pienākumu izpildē atbalsta Eiropas Ārējās darbības dienests. Šis dienests sadarbojas ar ES valstu diplomātiskajiem dienestiem. To veido ES ierēdņi un pārstāvji, kā arī darbinieki no valstu diplomātiskajiem dienestiem.

SKATĪT ARĪ