Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO)

Geneettisesti muunnetut organismit ovat organismeja, joiden geneettistä materiaalia (DNA) ei ole muunnettu lisäämällä ja/tai luonnollisella rekombinaatiolla vaan yhdistämällä siihen toisesta lajikkeesta tai lajista peräisin oleva geeni tai muunnettu geeni.

EU:n geneettisesti muunnettuja organismeja koskevan lainsäädännön tavoitteena on:

  • suojella ihmisten elämää, terveyttä ja hyvinvointia,
  • suojella ympäristöä,
  • puolustaa kuluttajien etuja,
  • varmistaa, että EU:n sisämarkkinat toimivat tehokkaasti.

Muuntogeenisten organismien käytöstä, levittämisestä, markkinoille saattamisesta, merkinnöistä ja jäljitettävyydestä on annettu säädöksiä, jotka koskevat niin ihmisten elintarvikkeita kuin eläinten rehua. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittamiin riskienarviointiin ja hyväksyntään sovelletaan yhteisiä menettelyitä.

EU:n nykyinen muuntogeenisiä organismeja koskeva lainsäädäntö tarjoaa EU-maille rajallisen oikeuden päättää muuntogeenisten organismien viljelystä alueellaan. Vuonna 2009 13 maata vaati enemmän joustavuutta tässä asiassa. Komissio on antanut ehdotuksia, ja kesäkuussa 2014 Eurooppa-neuvosto pääsi poliittiseen yksimielisyyteen siitä, että EU:n maiden sallitaan rajoittavan tai kieltävän muuntogeenisten organismien viljely alueellaan.