EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Glosar sažetaka zakonodavstva

Glosar sažetaka zakonodavstva

EUROPSKI PARLAMENT

Europski parlament (EP) jedino je tijelo EU-a koje se izravno bira i jedna od najvećih demokratskih skupština na svijetu. Europski parlament broji 751 člana koji zastupaju 500 milijuna građana EU-a. Zastupnike svakih pet godina biraju birači iz 28 zemalja EU-a (1). Njegovi članovi zovu se zastupnicima Europskog parlamenta (MEP-ovi).

Odaziv na izborima za Europski parlament 2014. bio je samo 42,54 %, a zastupnička mjesta podijelilo je osam različitih klubova zastupnika: EPP - klub zastupnika Europske pučke stranke, S&D - klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, ECR - Europski konzervativci i reformisti, ALDE - Savez liberala i demokrata za Europu, Zeleni/EFA - klub zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza, GUE/NGL - Ujedinjena europska ljevica / Nordijska zelena ljevica, EFDD - klub zastupnika Europe slobode i izravne demokracije i NZ - nezavisni zastupnici, članovi ne pripadaju nijednoj političkoj stranci.

Broj zastupnika Europskog parlamenta određuje Europsko vijeće odlukom koja se donosi jednoglasno na prijedlog EP-a. Nijedna zemlja nema manje od 6 ni više od 96 zastupnika Europskog parlamenta: Austrija: 18, Belgija: 21, Bugarska: 17, Hrvatska: 11, Cipar: 6, Češka Republika: 21, Danska: 13, Estonija: 6, Finska: 13, Francuska: 74, Njemačka: 96, Grčka: 21, Mađarska: 21, Irska: 11, Italija: 73, Latvija: 8, Litva: 11, Luksemburg: 6, Malta: 6, Nizozemska: 26, Poljska: 51, Portugal: 21, Rumunjska: 32, Slovačka: 13, Slovenija: 8, Španjolska: 54, Švedska: 20, Ujedinjena Kraljevina (1): 73.

Glavne funkcije EP-a su kako slijedi:

  • zakonodavna ovlast: EP je sada suzakonodavac. Za većinu pravnih akata zakonodavnu ovlast dijeli s Vijećem kroz redovne zakonodavne postupke;
  • proračunska ovlast: EP proračunsku ovlast dijeli s Vijećem u glasanju o godišnjem proračunu koji postaje provediv kad ga potpiše predsjednik parlamenta, dok njegovu provedbu nadgleda EP;
  • nadzorna ovlast nad institucijama EU-a, posebice nad Komisijom: EP može dati ili uskratiti odobrenje za imenovanje povjerenika te ima ovlast raspustiti Komisiju kao tijelo izglasavanjem nepovjerenja. Kroz postavljanje pisanih i usmenih pitanja Komisiji i Vijeću, EP također ima nadzornu ovlast nad aktivnostima EU-a. Imenuje privremene i istražne odbore čiji djelokrug nije nužno ograničen na aktivnosti institucija EU-a, već se može proširiti na mjere koje poduzimaju zemlje EU-a pri provedbi politika EU-a.

Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) osnažuju ulogu EP-a izjednačavajući ga s Vijećem ministara. Time se:

  • redovne zakonodavne postupke (redovni zakonodavni postupci ) proširuje na 40 novih područja, uključujući poljoprivredu, energetsku sigurnost, imigraciju, pravo i unutarnje poslove, zdravstvo i strukturne fondove;
  • osnažuje uloga EP-a u donošenju proračuna EU-a. EP je, uz Vijeće, odgovoran za donošenje cjelokupnog proračuna;
  • zastupnicima Europskog parlamenta omogućuje da daju svoj pristanak na širok raspon međunarodnih sporazuma oko kojih je EU pregovarao, poput međunarodnih trgovinskih sporazuma;
  • uvode nova prava na informiranje o aktivnostima Europskog vijeća, rotirajućeg predsjedništva Vijeća i vanjskom djelovanju EU-a;
  • EP-u daje pravo predlaganja promjena Ugovora;
  • unaprjeđuje nadzorna ovlast EP-a izborom predsjednika Europske komisije i izglasavanjem članova Europske komisije.

POGLEDAJTE I(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.