Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin, jonka toimipaikka on Luxemburgissa, perustettiin vuonna 1975. Se on riippumaton EU:n ulkopuolinen tilintarkastaja ja valvoo varainkäyttöä. Tilintarkastustuomioistuin toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti (artiklat 285-287).

Siihen kuuluu yksi jäsen kustakin EU-maasta. Jäsenet nimitetään kuuden vuoden toimikaudeksi (joka voidaan uusia). He valitsevat keskuudestaan presidentin, jonka toimikausi on kolme vuotta (voidaan uusia). Kaikkien jäsenten on suoritettava tehtävänsä EU:n yleisen edun mukaisesti ja täysin riippumattomasti.

Tuomioistuin valvoo, että EU:n (mukaan lukien EU:n perustamat elimet ja EU:n varainhoidosta vastaavat ulkoiset elimet) tulot ja menot ovat laillisia ja sääntöjenmukaisia. Se varmistaa, että varainhoito on vakaalla pohjalla. Tuomioistuin antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Kunkin varainhoitovuoden lopussa se julkaisee raportin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli petoksia tai väärinkäytöksiä käy ilmi, tuomioistuimen on tehtävä ilmoitus Euroopan petostentorjuntavirastolle.