EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Europeiska kommissionen inrättades 1957 och består i nuläget av 28 kommissionärer, inbegripet dess ordförande. Kommissionens uppgift är att slå vakt om EU:s intressen. Den är helt oberoende av nationella parlament och är ansvarig inför Europaparlamentet.

Den har initiativrätt när det gäller att föreslå lagstiftning på ett stort antal områden. På områdena rättsliga och inrikes frågor delar den initiativrätten med EU-länderna. Precis som Europaparlamentet och rådet har även EU-medborgare rätt att uppmana kommissionen att föreslå lagstiftning. Detta görs genom det s.k. medborgarinitiativet.

Kommissionen har rätt att anta icke-lagstiftningsakter, särskilt delegerade akter och genomförandeakter, och den har stor makt när det gäller att se till att konkurrensvillkoren mellan EU:s företag är rättvisa.

Kommissionen övervakar tillämpningen av EU-lagstiftningen. De verkställer också budgeten och styr de olika finansieringsprogrammen. Den utför koordinering, genomförande och förvaltning i enlighet med de villkor som fastställts i fördragen. Slutligen företräder kommissionen också EU runtom i världen på områden som inte faller under den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, t.ex. handel och humanitärt bistånd.

Kommissionen består av ett flertal generaldirektorat och avdelningar som huvudsakligen är belägna i Bryssel och Luxemburg.

SE ÄVEN: