EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

EVROPSKA KOMISIJA

Evropska komisija je bila ustanovljena leta 1957, trenutno pa jo sestavlja 28 komisarjev, vključno z njenim predsednikom. Deluje v splošnem interesu EU, povsem neodvisno od nacionalnih vlad, in odgovarja Evropskemu parlamentu.

Ima pravico do pobude, da predlaga zakone na številnih političnih področjih. Na področjih pravosodja in notranjih zadev z državami EU deli pravico do pobude. Tako kot Evropski parlament in Svet lahko državljani EU pozovejo Komisijo, da predlaga zakone s pomočjo evropske državljanske pobude.

Komisija ima pravico, da sprejme nezakonodajne akte, natančneje delegirane in izvedbene akte, ter je pristojna, da zagotovi pravične pogoje konkurence med podjetji v EU.

Komisija nadzoruje izvajanje zakonodaje EU. Izvaja proračun EU in upravlja programe financiranja. Prav tako opravlja usklajevalno, izvršilno in upravno funkcijo, kot je določeno v Pogodbah. Predstavlja EU po svetu na področjih, ki niso zajeta v skupno zunanjo in varnostno politiko, na primer v trgovinski politiki in humanitarni pomoči.

Komisija obsega generalne direktorate (oddelke) in službe, ki se večinoma nahajajo v Bruslju in Luxembourgu.

GLEJTE TUDI