EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Glosariusz streszczeń

Glosariusz streszczeń

KOMISJA EUROPEJSKA

Utworzona w 1957 r. Komisja Europejska składa się obecnie z 28 komisarzy, w tym przewodniczącego. Działa ona w ogólnym interesie UE, jest niezależna od rządów narodowych i odpowiada przed Parlamentem Europejskim.

Ma prawo składać wnioski ustawodawcze w wielu dziedzinach polityki. W obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Komisja dzieli prawo inicjatywy z państwami UE. Podobnie jak Parlament Europejski i Rada, również obywatele UE mogą zwrócić się do Komisji o przedstawienie wniosków dotyczących nowych przepisów, korzystając z europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Komisja może przyjmować akty o charakterze nieustawodawczym, zwłaszcza akty delegowane i wykonawcze, ma też istotne kompetencje polegające na zapewnieniu sprawiedliwych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami UE.

Komisja nadzoruje wdrażanie przepisów unijnych. Realizuje też budżet UE i zarządza programami finansowania. Pełni również funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządcze zgodnie z postanowieniami traktatów. Reprezentuje także UE na świecie w dziedzinach nieobjętych wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, na przykład w zakresie polityki handlowej i pomocy humanitarnej.

Komisja składa się z dyrekcji generalnych (departamentów) i służb, mieszczących się przeważnie w Brukseli i Luksemburgu.

ZOBACZ TEŻ: