EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

EUROPOS KOMISIJA

1957 m. įsteigtą Europos Komisiją dabar sudaro 28 Komisijos nariai, įskaitant jos pirmininką. Europos Komisija, būdama visiškai nepriklausoma nuo nacionalinių vyriausybių ir atskaitinga Europos Parlamentui, veikia ES bendrojo intereso labui.

Ji turi iniciatyvos teisę siūlyti teisės aktus įvairiose politikos srityse. Iniciatyvos teisę teisingumo ir vidaus reikalų srityje ji dalijasi su ES šalimis. Pasinaudodami Europos piliečių iniciatyva, ES piliečiai, kaip Europos Parlamentas ir Taryba, taip pat gali prašyti Komisijos siūlyti teisės aktus.

Komisija turi teisę priimti ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, visų pirma deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, bei turi svarbių galių užtikrinant sąžiningas konkurencijos sąlygas ES įmonėms.

Komisija prižiūri ES teisės įgyvendinimą, įgyvendina ES biudžetą ir valdo finansavimo programas. Komisija taip pat vykdo koordinavimo, vykdomąsias ir valdymo funkcijas, kaip numatyta Sutartyse. Ji atstovauja ES visame pasaulyje tose srityse, kurių neapima bendra užsienio ir saugumo politika, pavyzdžiui, prekybos politikos ir humanitarinės pagalbos.

Komisiją sudaro generaliniai direktoratai (departamentai) ir tarnybos, kurie daugiausia įsikūrę Briuselyje ir Liuksemburge.

TAIP PAT ŽR.