Elfogadás Nem fogadom el

EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Glosszárium az összefoglalókhoz

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Az 1957-ben létrejött Európai Bizottságnak az elnökével együtt jelenleg 28 tagja van. A Bizottság az EU általános érdekeit képviselve, a nemzeti kormányoktól teljesen függetlenül jár el, és az Európai Parlamentnek tartozik beszámolással.

Kezdeményezési jogkörében jogszabályokat terjeszthet elő számos szakpolitikai területen. A bel- és igazságügy területén e kezdeményezési jogot megosztja az uniós országokkal. Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz hasonlóan az uniós polgárok is fordulhatnak a Bizottsághoz az európai polgári kezdeményezés keretében, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

A Bizottság elfogadhat nem jogalkotási aktusokat, különösen felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusokat, továbbá fontos hatásköre az uniós vállalkozások közötti tisztességes versenyfeltételek biztosítása.

A Bizottság felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja az Unió költségvetését, és igazgatja a finanszírozási programokat. Ezenfelül a Szerződésben meghatározott feltételek szerint koordinációs, végrehajtó és igazgatási feladatokat lát el. A közös kül- és biztonságpolitika körébe nem tartozó területeken, például a kereskedelempolitikában és a humanitárius segítségnyújtásban képviseli az EU-t a világban.

A Bizottság főigazgatóságokból (szervezeti egységekből) és szolgálatokból áll, amelyek többségükben Brüsszelben és Luxembourgban találhatók.

LÁSD MÉG: