Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den Europæiske Udviklingsfond

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) blev oprettet ved Romtraktaten i 1957 og er EU's vigtigste instrument til finansiering af udviklingssamarbejdet med de såkaldte Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) samt de oversøiske lande og territorier (OLT).

EUF finansierer projekter eller programmer, der bidrager til den økonomiske, sociale eller kulturelle udvikling i de pågældende lande. Den finansierer også regionalt samarbejde og integrationsprogrammer.

EUF anvender flere finansieringstyper, herunder gavebistand, indkøbskontrakter og finansielle instrumenter, såsom lån, garantier, egenkapital eller kvasiegenkapital, investeringer eller syndikerede lån, risikodelingsinstrumenter.

EUF finansieres af EU-landene og indgår endnu ikke i det almindelige EU-budget, selv om et udgiftsområde har været reserveret til den siden 1993. EUF vil fortsat finansiere udviklingssamarbejdet med AVS-staterne og OLT'erne i perioden 2014-2020.

Der er tildelt 30,5 mia. EUR til den 11. EUF (2014-2020), og Den Europæiske Investeringsbank stiller yderligere 2,6 mia. EUR til rådighed i form af lån fra dens egne ressourcer.