EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor

Glosarul sintezelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Consiliul Uniunii Europene („Consiliul”) este unul dintre principalele organisme de luare a deciziilor ale UE. La reuniunile acestuia participă miniștri din cele 28 de țări ale UE (1), Consiliul fiind instituția în care aceste țări adoptă legi și coordonează politici. Sediul oficial al Consiliului se află la Bruxelles, dar unele dintre reuniunile sale au loc la Luxemburg. Sesiunile Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) sunt convocate de către președinția prin rotație, care stabilește ordinea de zi.

Consiliul se întrunește în 10 formațiuni, reunind miniștri relevanți din țări ale UE: Afaceri Generale; Afaceri Externe; Afaceri Economice și Financiare; Justiție și Afaceri Interne; Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori; Competitivitate; Transporturi, Telecomunicații și Energie; Agricultură și Pescuit; Mediu; Educație, Tineret, Cultură și Sport. Consiliul „Afaceri Generale” coordonează activitatea diferitelor formațiuni ale Consiliului, cu ajutorul Comisiei.

Deciziile sunt pregătite de către Comitetul Reprezentanților Permanenți ai țărilor UE (Coreper), asistat de grupuri de lucru ale funcționarilor guvernelor naționale.

Consiliul, împreună cu Parlamentul European, exercită funcții legislative și bugetare. De asemenea, Consiliul este principala instituție însărcinată cu luarea deciziilor privind politica externă și de securitate comună (PESC) și coordonarea politicilor economice (abordare interguvernamentală), fiind totodată titularul puterii executive, pe care o deleagă în general Comisiei.

În majoritatea cazurilor, deciziile Consiliului, pe baza propunerilor din partea Comisiei, sunt luate împreună cu Parlamentul European în cadrul procedurii legislative ordinare. În funcție de subiect, Consiliul ia decizii prin majoritate simplă, majoritate calificată sau unanimitate, deși majoritatea calificată este utilizată mai frecvent (agricultură, piața unică, mediu, transport, ocuparea forței de muncă, sănătate etc.).

A SE VEDEA, DE ASEMENEA:(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).