EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Glosszárium az összefoglalókhoz

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

Az Európai Unió Tanácsa („Tanács") egyike az Európai Unió legfőbb döntéshozó szerveinek. Ülésein a 28 EU tagállam (1) miniszterei vesznek részt, és ez az az intézmény, ahol a tagállamok törvényeket fogadnak el, és szakpolitikai egyeztetést folytatnak. A Tanács székhelye Brüsszelben található, de néhány ülését Luxembourgban tartja. A Tanács üléseit (a Külügyi Tanács kivételével) a soros elnökség hívja össze, amely a napirendet is meghatározza.

A Tanács üléseire 10 különböző konfigurációban kerülhet sor, amelyeken az uniós tagállamok illetékes miniszterei vesznek részt: Általános Ügyek Tanácsa; Külügyi; Gazdasági és Pénzügyi; Igazságügyi és Belügyi; Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi; Versenyügyi; Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi; Mezőgazdasági és Halászati; Környezetvédelmi; Oktatási, Ifjúságpolitikai és Kulturális Tanács. Az Általános Ügyek Tanácsa a Bizottság segítségével koordinálja a különböző tanácsi formációk munkáját.

A döntések előkészítését az EU-tagállamok Állandó Képviselőinek Bizottsága (Coreper) végzi, a nemzeti kormánytisztviselők munkacsoportjainak segítségével.

A Tanács az Európai Parlamenttel együtt jogalkotói és költségvetési hatóságként működik. A Tanács továbbá a közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP), valamint a gazdaságpolitikák koordinálására (kormányközi megközelítés) vonatkozó döntéshozatalt irányító intézmény, egyszersmind a végrehajtó hatalom birtokosa, amelyet általában a Bizottságra ruház át.

A legtöbb esetben a Tanács a Bizottság javaslatain alapuló döntéseit az Európai Parlamenttel közösen, a rendes jogalkotási eljárás során hozza meg. A témától függően a Tanács döntéseit egyszerű többséggel, minősített többséggel vagy egyhangúlag hozza meg, bár a minősített többségi döntést szélesebb körben használják (mezőgazdaság, egységes piac, környezetvédelem, közlekedés, foglalkoztatás, egészségügy stb.).

LÁSD MÉG:(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.