EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Sanasto

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Euroopan unionin neuvosto (”neuvosto”) on yksi EU:n tärkeimmistä päätöksentekoelimistä. Se kokoontuu ministeritasolla ja edustaa 28 EU-maata (1), ja on se elin, jossa kyseiset maat hyväksyvät lakeja ja koordinoivat politiikan. Neuvoston päämaja on Brysselissä, mutta se voi kokoontua myös Luxemburgissa. Neuvoston (ulkoasiainneuvostoa lukuun ottamatta) istunnot kutsuu koolle vuorossa oleva puheenjohtajavaltio, joka myös vahvistaa istuntojen esityslistan.

Neuvostolla on asianosaisten EU-maiden ministereiden kokouksia varten kymmenen eri kokoonpanoa: yleiset asiat, ulkoasiat, talous- ja rahoitusasiat, oikeus- ja sisäasiat, työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat, kilpailukyky, liikenne, televiestintä ja energia, maatalous ja kalastus, ympäristö sekä koulutus, nuoriso ja kulttuuri. ”Yleisten asioiden” neuvosto huolehtii yhdessä komission kanssa neuvoston eri kokoonpanojen työn yhteensovittamisesta.

Neuvoston päätökset valmistellaan EU-maiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper), jota avustavat kansallisten hallintojen virkamiehistä koostuvat työryhmät.

Neuvosto käyttää parlamentin kanssa lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Neuvosto on myös johtava toimielin unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätettäessä sekä talouspolitiikkaa koordinoitaessa (hallitusten välinen lähestymistapa). Neuvosto voi käyttää lisäksi toimeenpanovaltaa, jonka se yleensä siirtää komissiolle.

Useimmiten neuvosto tekee päätöksensä komission ehdotuksesta tavallisella lainsäätämismenettelylä Euroopan parlamentin kanssa. Alasta riippuen päätös edellyttää yksinkertaista enemmistöä, määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Suurin osa päätöksistä tehdään määräenemmistöllä (maatalous, sisämarkkinat, ympäristö, liikenne, työllisyys, terveys jne.).

KS. MYÖS(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).