Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Euroopan unionin virastot

Euroopan unionin (EU) virastot ovat laitoksia, jotka EU on perustanut teknis- tai tieteellisluonteisten tehtävien tai hallinnollisten tehtävien hoitamista varten. Ne on jaettu neljään ryhmään:

  1. Hajautetut virastot suorittavat teknis- tai tieteellisluonteisia tehtäviä tai hallinnollisia tehtäviä, jotka auttavat EU:n toimielimiä laatimaan ja toteuttamaan politiikkoja. Ne on perustettu toistaiseksi ja ne sijaitsevat eri puolilla EU:ta.
  2. Toimeenpanovirastot auttavat Euroopan komissiota hallinnoimaan EU:n ohjelmia. Ne perustetaan määrätyksi ajaksi, ja niiden on sijaittava samassa paikassa kuin komissio (joko Brysselissä tai Luxemburgissa).
  3. Euroopan atomienergiayhteisön (EURATOM) virastot perustettiin koordinoimaan kansallisia ydinvoiman tutkimusohjelmia rauhanomaisia tarkoituksia varten, tuottamaan tietoa, infrastruktuuria ja rahoitusta ydinvoimalle sekä varmistamaan ydinenergian riittävä ja turvallinen saatavuus.
  4. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on itsenäinen EU:n erilliselin, jonka tavoitteena on edistää Euroopan kykyä kehittää uusia teknologioita yhdistämällä parhaat tieteen, liike-elämän ja koulutuksen resurssit. Se sijaitsee Unkarissa.