Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Glossarium van samenvattingen

Ondernemingsbeleid

Het EU-ondernemingsbeleid heeft tot doel een gunstiger omgeving te scheppen voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen, vooral van kleine en middelgrote (kmo's). Het beleid heeft de laatste jaren een nieuwe impuls gekregen met de erkenning dat kmo's een hoofdrol spelen, vooral in termen van werkgelegenheid.

In 2008 werd de Small Business Act voor Europa aangenomen, deze bestaat uit een reeks van 10 beginselen die het ondernemingsklimaat moeten verbeteren en regelgevingslast voor kmo's moeten verminderen. Deze werd in 2011 herzien. Nieuwe acties zijn opgezet om in te spelen op de uitdagingen als gevolg van de economische crisis waarbij de nadruk ligt op 4 prioriteitsgebieden: lastenverlichting voor het bedrijfsleven, toegang tot financiering, toegang tot markten en bevordering van ondernemerschap.

In 2013 werd het EU-actieplan voor ondernemerschap 2020 aangenomen. Dit richt zich op 6 gebieden:

  • toegang tot financiering;
  • steun voor startende bedrijven en ontwikkelingsfasen van kmo's;
  • bedrijven aanmoedigen informatie- en communicatietechnologieën te omarmen;
  • gemakkelijkere bedrijfsoverdrachten;
  • een tweede kans voor eerlijke ondernemers na een faillissement;
  • verminderde administratieve rompslomp.

Het plan legt ook nadruk op het belang van onderwijs en opleiding om nieuwe generaties van ondernemers op weg te helpen. Dit sluit aan bij het kerninitiatief  „agenda voor nieuwe vaardigheden en banen” van de Europa 2020-strategie.