Kopsavilkumu glosārijs

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 

Ciešāka sadarbība

Ciešāka sadarbība ir procedūra, kurā vismaz deviņām ES valstīm ir ļauts izveidot ciešāku integrāciju vai sadarbību kādā jomā ES struktūru ietvaros, bet neiesaistot pārējās ES valstis. Tas ļauj tām virzīties uz priekšu atšķirīgos tempos un uz atšķirīgiem mērķiem, salīdzinot ar valstīm, kuras nav iesaistītas šajās ciešākas sadarbības jomās. Šī procedūra ir paredzēta, lai varētu turpināt darbu situācijā, kad priekšlikumu bloķē atsevišķa valsts vai neliela valstu grupa, kas nevēlas piedalīties iniciatīvā. Taču tā neļauj paplašināt pilnvaras ārpus ES līgumos atļautajām.

Atļauju īstenot ciešāku sadarbību dod Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc tam, kad ir saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Kopš 2013. gada februāra šī procedūra ir tikusi izmantota tādās jomās kā laulības šķiršanas tiesību akti un patenti, un ir apstiprināta izmantošanai saistībā ar finanšu darījumu nodokli.