Elfogadás Nem fogadom el

EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Megerősített együttműködés

A megerősített együttműködés az az eljárás, amelynek keretében legalább 9 uniós ország továbbléphet az integrációban vagy együttműködésben egy uniós struktúrába tartozó területen anélkül, hogy más uniós országokat ebbe bevonna. Ez a keret lehetővé teszi számukra, hogy eltérő ütemben és eltérő célok felé haladjanak azokhoz képest, akik nem részesei a megerősített együttműködésnek. Az eljárás célja annak a patthelyzetnek a feloldása, amikor valamely javaslat megvalósítását egyetlen ország vagy országok egy kis csoportja meggátolja, amelyek nem kívánnak részt venni a kezdeményezésben. Az eljárás ugyanakkor nem teszi lehetővé, hogy a Szerződésekben megengedett mértéken túl bővítsék a hatásköröket.

A megerősített együttműködés elindítását a Bizottság javaslatára az Európai Parlament jóváhagyását követően a Tanács engedélyezi.

2013 februárja óta a házasság felbontására alkalmazandó jog és a szabadalmak területén éltek az eljárással, továbbá engedélyezték a mechanizmust a pénzügyi tranzakciós adó tekintetében.