Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kuluttajansuoja

EU:n kuluttajapolitiikan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 169 artikla) tavoitteena on edistää kuluttajien terveyttä, turvallisuutta sekä taloudellisia etuja sekä heidän oikeuttaan tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa suojaamiseksi. SEUT:n 12 artiklassa vaaditaan kuluttajansuojan ottamista huomioon muita EU:n toimintalinjoja määritettäessä.

Kuluttajansuoja on Euroopan unionin ja EU-maiden välinen jaettu vastuu. SEUT:n 114 artiklan mukaan päätökset toimenpiteistä, jotka koskevat EU-maiden kuluttajalainsäädännön lähentämistä, tehdään käyttäen tavallista lainsäätämisjärjestystä ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemisen jälkeen.

EU-maa voi säilyttää tai ottaa käyttöön tiukempia kuluttajansuojatoimenpiteitä kuin mitä EU on asettanut, mikäli ne ovat perustamissopimuksen mukaisia ja niistä ilmoitetaan komissiolle.