Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Glossarium van samenvattingen

Raadplegingsprocedure

Op grond van artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is raadpleging een bijzondere wetgevingsprocedure, bij wijze van uitzondering op de gewone wetgevingsprocedure zoals uiteengezet in artikel 294. Volgens deze procedure moet de Raad het advies van het Europees Parlement en, waar dat is aangegeven in de Verdragen, het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Centrale Bank in acht nemen.

De Raad is evenwel niet gebonden door het standpunt van het Europees Parlement, doch is wel verplicht dit te raadplegen. Bij afwezigheid van deze raadpleging is het besluit onwettig en kan dit nietig verklaard worden door het Hof van Justitie. Bovendien is het vereist, indien de Raad het voorstel substantieel wil wijzigen, om het Parlement opnieuw te raadplegen.

Deze procedure is van toepassing op een beperkt aantal wetgevingsterreinen, zoals vrijstelling van de internemarktregels en het mededingingsrecht, alsook financiële zaken en aspecten van intellectuele eigendom en administratieve zaken. Bovendien wordt deze raadplegingsprocedure gebruikt voor het aannemen van besluiten, zoals aanbevelingen en adviezen van de Raad en de Commissie.