EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Glosszárium az összefoglalókhoz

EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 294. cikkének (10) bekezdése szerint a rendes jogalkotási eljárás keretében (együttdöntés) Egyeztető Bizottságot lehet felállítani. Akkor lehet összehívni, ha nézeteltérés áll fenn a Tanács és az Európai Parlament között az Európai Bizottság jogalkotási javaslatának második olvasatát követően.

A Bizottságban a Tanácsnak és a Parlamentnek egyenlő számban vannak képviselői. A Parlament és a Tanács elnökei társelnökökként vezetik a bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a második olvasat során mindkét intézmény álláspontja alapján megállapodásra jusson egy közös szövegtervezetről. Az eltérő álláspont összehangolása érdekében az Európai Bizottság részt vesz az Egyeztető Bizottság eljárásában.

Az összehívását követő 6 héten belül a bizottságnak javaslatot kell elfogadnia:

  • a Parlament szavazatainak abszolút többségével;
  • a Tanács szavazatainak minősített többségével.

Ha az összehívásától számított 6 héten belül az Egyeztető Bizottság nem fogadja el a közös szövegtervezetet, akkor a jogalkotási aktust el nem fogadottnak kell tekinteni.

Különleges szabályok vannak érvényben arra az esetre, ha az Egyeztető Bizottságot költségvetési ügyekben hívják össze.

LÁSD MÉG: