Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan mukaan Euroopan komissio valvoo EU-sopimuksia. Sen tehtäviin kuuluu tarkkailla EU:n primaari- ja sekundaarioikeuden toteuttamista sekä varmistaa, että oikeutta sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Komissio valvoo EU-maiden yhdenmukaisuutta keräämiensä tietojen perusteella.

Mikäli EU-maa ei noudata EU:n lainsäädäntöä, komissio saattaa lähettää sille virallisen ilmoituksen, johon EU-maa voi laatia vastauksen omien havaintojensa pohjalta. Jos komissio on yhä sitä mieltä, että EU:n sääntöjä rikotaan, se lähettää perustellun lausunnon kyseiseen EU-maahan. Mikäli lausuntoon ei reagoida, komissio saattaa viedä tapauksen Euroopan unionin tuomioistuimeen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklan mukaisesti).

Jos EU-maa jättää tuomion huomioimatta, tuomioistuin voi määrätä sakkorangaistuksen kyseiselle maalle toisen oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti (SEUT 260 artiklan 2 kohta). Erityistapauksissa tuomioistuin voi määrätä sakkorangaistuksen jo ennen ensimmäistä tuomiota SEUT 258 artiklan mukaisesti (SEUT 260 artiklan 3 kohta).

Myös yksityishenkilö tai yhteisö voi jättää kantelun komissiolle, jos EU-maassa käytettävä toimenpide tai hallinnollinen menettely näyttää rikkovan EU:n sääntöjä. Komissiolla on kuitenkin yksinomainen oikeus panna vireille oikeudenkäynti SEUT 258 ja 260 artiklan mukaisesti.