EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor

Glosarul sintezelor

METODELE COMUNITARE ȘI INTERGUVERNAMENTALE

Ca regulă generală, deciziile UE se iau printr-o metodă „comunitară”, care implică utilizarea procedurii legislative ordinare, astfel cum este definită aceasta în articolul 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Metoda comunitară se caracterizează prin:

  • dreptul unic al Comisiei Europene de a iniția acte legislative;
  • competența de codecizie a Consiliului și a Parlamentului European; și
  • utilizarea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului.

Aceasta contrastează cu metoda de lucru interguvernamentală utilizată în luarea deciziilor, în special referitoare la politica externă și de securitate comună și anumite aspecte ale cooperării polițienești și judiciare. Această metodă are următoarele caracteristici principale:

  • dreptul de inițiativă al Comisiei este împărtășit cu statele membre ale UE sau este limitat la anumite domenii de activitate;
  • Consiliul European, menționat în mod explicit în Tratatul de la Lisabona, joacă adesea un rol-cheie;
  • Consiliul acționează, în general, în unanimitate;
  • Parlamentul European are un rol pur consultativ.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: