Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan komission kokoonpano

Euroopan komissio koostuu 28 jäsenestä, yhdestä kustakin EU:n valtiosta.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 5 kohdassa säädetään, että 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen komissio on muodostettava jäsenmäärästä, joka vastaa kahta kolmasosaa EU:n maiden lukumäärästä. Tähän sisältyy kuitenkin hieman joustoa, sillä Eurooppa-neuvosto voi päättää yksimielisesti lukumäärän muuttamisesta.

Vuonna 2009 ennen Irlannin toista Lissabonin sopimuksen ratifioimista koskevaa kansanäänestystä Eurooppa-neuvosto vahvisti sitoumuksensa (tehty aiemmin joulukuussa 2008) tehdä päätös, jolla varmistetaan, että komission jäsenmäärä vastaa EU-maiden määrää siten, että jokainen niistä olisi edelleen oikeutettu nimittämään komission jäsenen. Eurooppa-neuvosto hyväksyi tämän päätöksen 22 päivänä toukokuuta 2013 (päätös 2013/272/EU).