Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Glossarium van samenvattingen

Goedkeuringsprocedure

Volgens deze procedure moet het Europees Parlement, voordat een besluit kan worden aangenomen, instemmen met een voorgesteld besluit, zoals in het Verdrag betreffende de Europese Unie of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald. De procedure is gebaseerd op een gewone meerderheid voor goedkeuring. Het Europees Parlement kan een voorgesteld besluit aannemen of verwerpen, maar kan dit niet wijzigen. Wanneer het Europees Parlement geen goedkeuring geeft, kan het besluit niet worden aangenomen.

Als een niet-wetgevende procedure is dit meestal van toepassing op:

  • de ratificatie van bepaalde overeenkomsten waarover door de EU is onderhandeld; of
  • gevallen van ernstige schending van de grondrechten op grond van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU); of
  • de toetreding van nieuwe EU-leden; of
  • regelingen voor terugtrekking uit de EU.

Als een wetgevende procedure wordt deze procedure ook gebruikt bij:

  • de aanname van nieuwe wetgeving om discriminatie te bestrijden; en
  • geeft ze het Europees Parlement een veto wanneer een subsidiaire juridische basis wordt toegepast in overeenstemming met artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).